Assalamu’alaikum Wr. Wb….

Dengan niat, istiqomah dalam niat dan hikmat serta berpegang teguh kepada Nasihat dan Amanah yang disampaikan oleh Tuan Guru “Syaikh Mursyid Tubagus Ahmad Kadzim Asnawi Menes” Pendiri Pondok Pesantren Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyyah Nadwatudz Dzikri Menes – Banten.

Setelah Pimpinan Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas di berikan Ijazah, Tuan Guru bertanya ; Apa yang hendak ki sanak lakukan setelah ini ?… Beliau pun menjawab ; Dengan izin Allah SWT dan Do’a serta bimbingan Mamak Guru saya akan melanjutkan perjuangan Mamak dengan membangun Lembaga Thariqat dan Pendidikan Formal GRATIS untuk masyarakat tidak mampu serta akan membangun kembali menes dengan Thariqat yang telah Mamak ajarkan.

Dari situlah Pimpinan Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas, mulai merintis baik dari segi pendidikan keagamaan, permajlisan dan sosial kemasyarakatan maupun dari segi FISIK (bangunan pondok pesantren, majlis thariqat dan gedung sekolah gratis).

Alhamdulillah di Tahun ini 2021 Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas membuka Pendidikan Formal dari Tingkat Pendidikan Taman  Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) dan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) GRATIS. dan juga membuka perjamaahan bulanan untuk Majlis Thariqat Qadiriyyah wan Naqsabandiyyah.

Terima Kasih;

Kepada semua Tuan Guru yang telah mendidik, membimbing dan terus mengawasi baik lahir maupun bathin.

“Allaahummaghfir Lahum Warhamhum Wa ‘Aafihim Wa’fu’anhum, Allaahummaj’al Qabrahum Raudlatan Min Riyaadlil Jinaan Walaa Taj’al Qabrahum Hufratan Min Hufarin Niiraan”.